top of page
Visie omschreven

Elke inwoner van Purmerend en omstreken een aanraking van de Heilige Geest

Dit is onze visie

Er is een manier waarop de tienduizenden mensen in de regio van Purmerend tot geloof komen: door een aanraking van de Heilige Geest.

We geloven dat God houdt van elk persoon.

God stelt ons in staat om mensen het goede nieuws van Jezus Christus en Zijn koninkrijk te brengen. Naast bekering is ook het lopen in je bestemming hier onderdeel van. Weten wie je bent en daarin lopen, maakt je leven prettig, krachtig en vol vrede en vreugde.

ONZE KENMERKEN

HEILIGE GEEST & GODS AANWEZIGHEID

De openbaring van de Geest is leidend in onze acties en besluiten. We leven vanuit een intieme persoonlijke relatie met God.

VIJFVOUDIGE BEDIENING EN ROL VAN DE APOSTEL

Erkenning en uitwerking van bedieningen voor een gezonde groei-cultuur  Gevolgd door wonderen, tekenen en krachten door alle gelovigen.

GODS KONINKRIJK EN BESTEMMING

We nemen onze positie in op elk onderdeel van de maatschappij. Elke persoon heeft een bestemming en wij benoemen dit goud in een ieder.

SAMEN EEN FAMILIE

We horen bij elkaar, zorgen voor elkaar en leven met elkaar. We kiezen voor kwetsbaarheid. Jouw groei is mijn groei.

Revival & Reformation

Opwekking & Reformatie

Nadat Jezus naar de hemel ging, kwam de Heilige Geest. Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest, waarna door de hele geschiedenis andere uitstortingen zijn geweest (opwekkingen). Kenmerkend voor opwekkingen zijn de vele bekeringen, krachtwerkingen, genezingen, bevrijdingen en bijzondere tekenen en wonderen. Wij bidden en roepen naar God voor een dergelijke verfrissing, zodat heel Noord-Holland weet dat Jezus leeft!

Daarbij zorgen we voor een gezond leiderschap met gezonde geestelijke principes (zoals 'karakter gaat voor zalving'), dat zich richt op het Koninkrijk van God. Christenen zijn geroepen om te 'heersen' op deze aarde (Genesis 1:26). Vanuit Jezus' autoriteit zijn we vrijgezet om in elk stukje van de maatschappij liefde, geloof en hoop te brengen. Om een echte hemel op aarde te bouwen.

Ontstaansgeschiedenis

House of Hope is opgericht in 2018.

In 2016 zijn Jochem en Joanna door God geroepen om een gemeente te stichten in Purmerend. Jochem vroeg: "Heer, U bent een sprekend God. Waar wilt U dat ik een gemeente ga stichten?" God fluisterde: "Purmerend." Naast instemming en afstemming met verschillende landelijke leiders, volgde nog een bevestiging. Jochem vroeg aan God een teken. Dit teken was een schaap. In de periode van vasten liet God op een wonderlijke wijze dit teken zien, namelijk via grote posters van schapen op de (toenmalige) Lammerengarage in Purmerend.

In 2018 functioneerde toenmalig Kerkplant Purmerend (toenmalige tijdelijke naam) met een kernteam. God voorzag in een naam door Ezra 10:2. De gemeente heette vanaf toen: House of Hope.

Huis staat voor het apostolische bouwwerk, namelijk een plek waar Gods aanwezigheid rust. Hoop staat voor het profetische geluid, groei en genezing. House of Hope is daarmee een plaats waar de Heilige Geest vrijelijk beweegt en mensen in hun kracht zet.

Inmiddels hebben we verschillende locaties gehad. We zijn begonnen op de Koemarkt, in de bovenzaal genaamd 'De Kleine Doele'. Hierna verhuisden we naar een kleine loods in de Baanstee. Vervolgens hebben we intrek genomen in H20 en Flexplek. 

De Kleine Doele 2018-2019                Baanstee 2019-2021

Image by Ole Witt

Leer ons beter kennen

Introcursus

Wil je je verder verdiepen in House of Hope en
deel worden van de gemeente, dan is de Introcursus
iets voor jou. Hierin ontdek je wat we geloven,
hoe we geloven en wat het betekent om een
krachtige en vernieuwende kerk te zijn in deze tijd.
De Introcursus bestaat uit zes korte video's en een kennismakingsgesprek.
Je kunt je opgeven via info@hohpurmerend.nl

Introcursus-omschr
youtube-button-website-1108x664-px.jpg

Een zondag gemist? Hier vind je de preken online. Wordt bemoedigd en aangevuurd om met Jezus te leven.

Verbonden bedieningen

House of Hope is verbonden met het netwerk 'By Design'. Dit is een apostolisch netwerk onder leiding van Dick en Arleen Westerhof en onderdeel van het grotere netwerk Harvest International Ministries onder leiding van Ché Ann. We onderhouden actief relatie met elkaar en we ontvangen wijsheid en inzichten waar dat nodig is. Verder is er opbouw van de gemeente door verschillende bedieningen.

bottom of page