top of page
"Eer de Heer met al uw rijkdom,
met het beste van de oogst"
Spreuken 3:9

GEVEN

De tienden en donaties die u doet aan House of Hope maken een verschil voor onze kerk, onze gemeenschap en de mensen in Purmerend. Er zijn verschillende manieren om te geven.

Er gaat een offer rond tijdens de diensten en het is ook

mogelijk om 24/7 digitaal een donatie te doen.

Rekeningnummer:

NL31 INGB 0008 3471 85

t.n.v. House of Hope

RSIN: 8257.20.692

KVK: 76913228

House of Hope geeft ook zelf haar tienden.

Daarmee worden projecten in Israël en India ondersteund.

Ook is er ondersteuning voor verschillende

bedieningen in Nederland.

 

Image by micheile henderson

ANBI

House of Hope is een kerkgenootschap en heeft een ANBI-status.

Alle giften aan House of Hope zijn daarmee

aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Onderstaande documenten zijn de weergave van het financiële beleid.

Beleidsplan

Financieel Jaarverslag

Activiteitenverslag

bottom of page