top of page

Bestuur

Aan het hoofd van de gemeente staat het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle geestelijke en praktische zaken. Het bestuur bewaakt de grote lijnen.

Oudstenteam

De verantwoordelijkheid van de gemeente is ondergebracht bij het bestuur en oudstenteam.
Het oudstenteam zorgt dat de visie uitgedragen wordt in de praktijk. In het oudstenteam zitten Jochem en Joanna Mimpen (oprichters) en de oudsten. De voorganger houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van de gemeente, ondersteund door de oudsten. 

Diakenen & connectleiders

De diakenen ondersteunen het oudstenteam door een deelgebied te leiden.

De Connectleiders dragen zorg voor een geestelijke atmosfeer, veiligheid en groei in de Connectgroepen.

bottom of page